Samarbete, inte konfrontation Kommunal

För några veckor sedan skrev Kommunals ordförande Annelie Nordström ett blogginlägg där budskapet var att arbetsvillkoren för personliga assistenter är usla och att både assistansanordnare och brukare har för mycket makt. A. Nordström tycks ha svårt och förstå att självbestämmandet är en central del i assistansreformen då hon hävdar att brukarna ”styr och ställer för mycket”. För den som har assistans är självbestämmandet grunden för att kunna leva sitt eget liv.

Samtidigt finns det lagar om arbetstider och arbetsmiljö som alla assistansanordnare ska följa, vilket alla seriösa anordnare också gör. I praktiken finns det därmed inskränkningar i självbestämmandet för brukaren,. För VIMPA är det en självklarhet att 90 000 assistenter runt om i Sverige ska ha goda arbetsvillkor och inte känna sig utnyttjade men tyvärr finns det som i alla branscher även oseriösa anordnare.

Kommunal, de allra flesta assistansanordnare är seriösa och runt om i landet finns det tiotusentals assistenter som känner sig uppskattade. Det är ändå uppenbart att det finns en del assistenter som känner sig utnyttjade och det missnöjet ska man inte ignorera.

Jobbet som personlig assistent innebär att man har nära kontakt med brukaren. För att arbetsplatsen ska fungera krävs därför ett givande och tagande från båda parter där man vet vilka rättigheter respektive skyldigheter man har. Vidare måste problem diskuteras så man hittar en lösning på dem. Om personkemin mellan brukaren och assistenten inte stämmer kan aldrig arbetsplatsen fungera, oavsett anordnare. Sen finns det saker som ingen anordnare rår över som t.ex. jourersättningen även om A. Nordström försöker att framstå det annorlunda.

Den konfrontationslinje som A. Nordström förespråkar i bloggen är inte den rätta vägen för att lösa de problem som finns. Den leder bara till ökade spänningar mellan berörda parter och det vinner ingen på.

Styrelsen VIMPA – Vi Med Personlig Assistans i Jönköpings län

Thomas Juneborg – Talesperson

Mikael Andersson – Ordförande

Charlotte Ottosson

Claes Bogdanoff

Patrik Sjövall

Eva Rye-Danjelsen

Läs  Annelie Nordströms blogginlägg här

UPPDATERAD

Annelie Nordström skrev ytterligare ett blogginlägg där hon kritiserade anställningstryggheten för personliga assistenter. Läs blogginlägget här 

Med tanke på detta gör VIMPA följande uttalande:

Det är viktigt att ha en dialog med facket om assistenternas arbetsvillkor

Kommunals ordförande Annelie Nordström har skrivit ett nytt blogginlägg där anställningsvillkoren för personliga assistenter kritiseras. Den här gången bemöter hon ett svar från DHR-s ordförande Rasmus DHR svar kan ni läsa här 

Den här gången skriver A. Nordström att det finns mycket bra arbetsgivare och många assistenter som trivs med jobbet och det är positivt. Det finns ändå anledning att ifrågasätta vissa saker. Bland annat hävdar A. Nordström att de personliga assistenterna inte omfattas av LAS – Lagen om anställningsskydd. Vi anser att hon i detta fall slirar på sanningen.

Det är sant att ett avtal kan avslutas om betydande samarbetssvårigheter uppstår och därför kan inte assistansens kvalitet säkras. Så här står det i avtalet mellan KFO och Kommunal:

Mom 5.2 Anställningens upphörande

Om brukaren och arbetstagaren inte kan samarbeta eller om arbetsgivaren inte kan garantera assistansens kvalitet och/eller säkerhet upphör anställningen, utan underrättelse, två veckor efter det att arbetsgivaren gett arbetstagaren skriftligt besked (kopia av beskedet till arbetstagarens fackförbund) om att anställningen skall upphöra alternativt två veckor efter det att arbetstagaren meddelat arbetsgivaren att han/hon vill sluta på grund av att samarbetet inte fungerar.

Detta är således en avtalskonstruktion som Kommunal godkänt i gällande avtal.

I det fall där man får nerdragen assistans och anställda måste sägas upp gäller turordningsreglerna i LAS.

Man har inte rätt att sparka en assistent hur som helst om denne har synpunkter på t.ex. arbetsmiljön eller lönesättningen. Ingenting sägs heller om att Kommunal faktiskt godkänt de regler som är bestämda i Kollektivavtalen.

Det är också uppenbart att facket och brukarrörelsen står ganska långt ifrån varandra när det gäller synen på hur stort missnöjet bland assistenterna är med anställningstrygghet och arbetsmiljö. Kommunal menar att man efter många samtal med personliga assistenter ”står på stadig grund” när man hävdar att missnöjet är omfattande. VIMPA -s uppfattning är att de allra flesta assistenterna är nöjda. Däremot är det allvarligt om det finns en stor skillnad i synen mellan brukare och assistenter hur assistenterna ser på sin arbetssituation.

Varken facket eller brukarrörelsen tjänar på att starta en konflikt med varandra. Det är en självklarhet att alla assistenter ska ha en bra arbetsmiljö och det missnöje som finns ska vi inte ignorera, det ligger i högsta grad i allas intresse att vi har nöjda assistenter. Vid anställningsintervjuer har assistenterna all rätt att bli informerad om vilka tider på dygnet man kommer att arbeta etcetera. Alla vi i brukarrörelsen måste också vara medvetna om att det finns regler i arbetsmiljö och arbetstidslagen samt kollektivavtalen och som faktiskt i vissa fall kan inskränka självbestämmandet.

Samtidigt måste Kommunal också vara medvetna om att vi brukare också befinner oss i en ej avundsvärd sits. Ingen av oss har assistans för skojs skull. Att aldrig vara helt ensam i egna hemmet, att behöva hjälp med allt från att ta på sig kläder till att ta fram kontokortet eller öppna posten upplever många som mycket jobbigt.  Inom de regler som anges i arbetstidslagen och Kollektivavtal har arbetsledaren stor frihet att bestämma schemat. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler ger inte heller assistenterna rätt att begära vad som helst i brukarens hem.

För att komma framåt krävs därför en dialog mellan berörda parter. VIMPA anser att detta är en mycket angelägen fråga att belysa och därför har vi börjat diskutera möjligheten att ordna en konferens på detta tema till hösten.

Thomas Juneborg

Talesperson VIMPA

2015-02-21 (Uppdaterad 2015-03-09)