Nyheter/arkiv

[2016-02-07] Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan sänder ut obehagliga signaler
– Uttalande
   UPPDATERAD 2016-02-14

[2015-10-23] Dom från Högsta Förvaltningsdomstolen riskerar att få allvarliga konsekvenser – Uttalande

[2015-09-19] Reaktion på ledaren ”Den ohållbara förmånen” av UNTs Johan Rudström – Uttalande

[2015-09-23] Den mycket låga höjningen av schablonbeloppet är ett allvarligt hot mot assistansreformens intentioner –  Uttalande

[2015-09-12] Pressmeddelande: VIMPA HAR NÅTT EN KOMPROMISS MED VÄRNAMO KOMMUN angående användandet av Jonas Reinholdsson som föreläsare i Värnamo Kommun.

[2015-09-09] Varför följer inte Värnamo kommun beslut från Förvaltningsrätten som vunnit laga kraft? –  Uttalande

[2015-09-02] Värnamo kommun ska inte anlita Jonas Reinholdsson överhuvudtaget –  Uttalande  UPPDATERAD 2015-09-07

[2015-05-09] Hässleholmsförsöket är djupt oetiskt och varför är Expressen så intresserade av kriminalitet inom personlig assistans? –  Uttalande  UPPDATERAD 2015-05-31

[2015-02-21] Samarbete, inte konfrontation Kommunal – Debattartikel. UPPDATERAD 2015-03-09

[2015-02-11] Aftonbladet.se] Se hur omgivningen reagerar när en funktionsnedsatt person hånas. (OBS socialt experiment)

[2015-02-10] Nu lanserar VIMPA sin nyhetsrapportering

[2015-01-27] Uttalande från VIMPA om SRs granskning av assistansen

Om du vill kontakta oss: Info@vimpa.se

Tekniska frågor: webmaster@vimpa.se